Apr 2, 2012

Oday ouyay eakspay igpay atinlay?

oboh obof coborse nobot. ibi caban rebead ibit thobough, bebecaubause ibi habave dybislebexibiaba. ubi dubi? ohboh yebes. ibi abam abay mabasteber.

Ask me anything

No comments: